Hlavná stránka Registrácia
Fakturačné údaje
Meno * Priezvisko *
Ulica * Mesto *
PSČ Štát *
Email *
Telefón *
Doprava
Spôsob doručenia *
Ďalšie nastavenia
Prihlasovacie heslo * Prihl. heslo znovu *
Email pre potvrdenie objednávok
Obchodné podmienky
Obchodné podmienky:

1.   Všeobecné ustanovenia
Obchodné podmienky sú platné pre všetky podané  objednávky, ktoré sú podané na internetovej predajni www. autodielyomega.sk. Objednávku záväzne potvrdíte kliknutím na tlačidlo “Objednať” (potvrdenie objednávky) a zároveň potvrdzujete svoj súhlas s obchodnými podmienkami, reklamačným poriadkom, doručením aj platbou pre Šinaľ Pavol - Autodiely Omega ("ďalej my"). A týmto vstupujete do obchodného zmluvného vzťahu s nami ako zákazník ("ďalej vy").
 
2.    Spôsob objednávania
Objednávanie prebieha pridaním jednotlivých produktov do košíka a konečným odoslaním objednávky. Pred odoslaním máte ešte možnosť obsah košíka skontrolovať prípadne upraviť. Potvrdenie objednávky nasleduje bezprostredne po jej podaní a nie je považované za zmluvne záväzné prijatie objednávky. O prijatí objednávky budete informovaní potvrdzujúcim e-mailom.
Potvrdená objednávka je návrhom Kúpnej zmluvy, vlastná Kúpna zmluva vzniká okamžikom prevzatia tovaru. Pokiaľ kupujúci neuhradí plnú nákupnú cenu, je tovar majetkom predávajúceho.
 
3.    Zrušenie objednávky a vrátenie tovaru
Zákazník  má právo na zrušenie objednávky
(Zákazníkom sa rozumie každá osoba, ktorá urobí objednávku tovaru pre osobnú spotrebu, nie pre komerčný účel).
Každú objednávku je možné zrušiť do 24 hodín bez udania dôvodu. Zrušiť objednávku je možné len písomne a to e-mailom na info@autodielyomega.sk. E-mail musí obsahovať nasledovné informácie:
číslo objednávky a meno s kontaktom zákazníka. O zrušení objednávky budete informovaní e-mailom. Po uplynutí lehoty 24 hodín od objednania je objednávka záväzná.
 
Podmienky pre vrátenie tovaru
Právo na vrátenie tovaru máte do 14 dní bez udania dôvodu v neporušenom obale a bez známok opotrebenia. Spolu s tovarom je nutné zaslať kópiu dokladu o kúpe (faktúra), ktorá bola kupujúcemu doručená. Lehota na vrátenie tovaru je 14 dní, vrátane dňa kedy Vám bol tovar doručený (alebo bol odovzdaný tretej osobe, ktorú si určil sám zákazník ako príjemcu, doručovacia služba sa nepočíta za príjemcu). Táto lehota sa považuje za dodržanú ak ste tovar odoslali pred jej vypršaním. Všetky dodatočné náklady na poštovné späť platí zákazník.
Vrátený tovar musí byť nepoškodený, v pôvodnom stave a pôvodnom nepoškodenom obale s kompletným príslušenstvom a návodom. Tovar nesmie byt bez nalepiek tie musia byt na mieste z dôvodu identifikacie tovaru. Tovar zaslaný späť na prevádzku dodávateľa bude týmto bez zbytočného odkladu skontrolovaný a posúdený. Najneskôr do 14 dní bude suma za vrátený tovar odoslaná kupujúcemu na jeho bankový účet. Peniaze neposielame na adresu!
Zmluvu uzatvorenú na diaľku so spotrebiteľom možno zrušiť len za podmienok stanovených občianskym zákonníkom (§ 49, § 517 odst.1, § 597, § 623, § 679).
Ak chcete vrátiť u nás zakúpený tovar, musíte nás najskôr informovať a to písomne emailom Pavol Šinaľ Autodiely Omega,Jozefa Ignáca Bajzu 1342 , Prievidza alebo e-mailom info@autodielyomega.sk o Vašom úmysle. Písomné oznámenie o vrátení tovaru musí obsahovať nasledovné údaje:
Číslo objednávky
Meno zákazníka
Adresa zákazníka
Kontakt zákazníka
Dátum
 
4.    Výmena tovaru
Tovar je možné vymeniť za iný, pokiaľ bol nepoužitý a nepoškodený. Výmenu tovaru je možné zrealizovať do 15 dní od prevzatia tovaru. Po uplynutí 15. dňovej lehoty  výmenu tovaru neakceptujeme. Tovar vymieňame iba za tovar v rovnakej alebo vyššej cenovej hladine. Tovar stačí zaslať doporučeným balíkom (nie na dobierku) na našu adresu kuriérskou spoločnosťou, alebo poštou. Náklady spojené s výmenou tovaru hradí v plnej výške zákazník.
 
5.    Doprava
Objednávka v hodnote menej ako 70 € s DPH je spoplatnené podľa vybranej prepravnej spoločnosti. Objednávka v hodnote nad 100€ s DPH je prepravné zadarmo. Platí pre objednávky na Slovensku.

Prepravu zabezpečuje spoločnosť GLS Slovakia.
Odberateľ je  povinný  skontrolovať  neporušenosť  a kompletnosť zásielky ešte v deň prebratia tovaru.  V prípade zistenia, že zásielka je poškodená, je potrebné nahlásiť poškodenie zásielky najneskôr do 24 hodín od prebratia balíka na tel. číslo: 0948 071 067. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú firmou Autodiely Omega akceptované! Ak zákazník bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy neprevezme tovar na mieste určenom kupujúcim a/alebo v časovom rozsahu, ktorý si kuriér s kupujúcim vopred dohodol, vzniká predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.
 
alebo
Osobný odber na predajni.
 
Prepravné do zahraničia
Prepravné do zahraničia je spoplatnené bez ohľadu na výšku objednávky:
Česká republika  10,14€
Maďarsko 9,79€
Rakúsko 9,95€
Ostatné krajiny podľa platného cenníka prepravcu. Suma bude upravená dodatočne po kontrole u prepravcu.

Prepravné za nadrozmerný náklad
Za doručenie nadrozmerného tovaru sa platí od 10 €. O hodnote prepravného bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom. Za nadrozmerný tovar sa považuje: kryt motora, izolácia bloku motora, tlmiče, palivová nádrž, kapota, spojler, bočnice, katalyzátor, príves, blatník, prah dverí – karosérie, tlmič výfuku, zberné potrubie výfuku, atď.
Dodatočné poplatky za prepravu nadrozmerných nákladov do zahraničia (v iných krajinách):
Česká republika: 20,95 € 
Maďarsko: 36,95 € 
Rakúsko: 26,95 € 
Všetky sumy sú vrátane DPH 20%.
 
6.    Spôsob platby
Platba v hotovosti – osobný odber – objednaný tovar si môže zákazník prevziať osobne v našej kamennej predajni počas otváracích hodín. Túto možnosť treba označiť pri objednávke, aby sme tovar vedeli vopred pripraviť. V tomto prípade sa neúčtuje prepravné.
 
Platba na dobierku – platbu platí zákazník kuriérovi pri prevzatí tovaru.
Platba bankovým prevodom – úhradu realizuje zákazník až po tom, ako mu príde e-mailom potvrdenie objednávky s dodacím listom a údajmi k úhrade. Ako variabilný symbol uvedie zákazník čáíslo jeho objednávky.  
Ak zákazník neuhradí objednaný tovar do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky, predávajúci má právo na zrušenie rezervácie tovaru pre kupujúceho a označiť objednávku za neplatnú. Zároveň zaniká obchodný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.
V každej zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad). Fakturovaný bude objednaný tovar a prepravné náklady.
Ceny tovaru sú jasne označené a uvedené pri jednotlivých položkách. Platia výhradne pre nákup v internetovom obchode www.autodielyomega.sk 
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru.
  
7.    Dodacie lehoty
Tovar, ktorý je v čase odoslania objednávky skladom, bude odoslaný zákazníkovi do 2 pracovných dní od potvrdenia prijatia objednávky. Pri platbe pred prevzatím tovaru (bankovým prevodom vopred , proforma) do 2 dní od prijatia platby na účet predávajúceho.
V prípade, že nebudeme schopní odoslať tovar v uvedených lehotách, naši pracovníci Vás budú kontaktovať e-mailom a oznámia Vám termín odoslania, resp. ponúknu adekvátny alternatívny tovar ako náhradu za objednaný.
Za doručenie objednaného tovaru v rámci Slovenskej republiky predávajúci účtuje prepravné náklady uvedené pri každej položke.
Pri preberaní krehkého tovaru (svetlá, spätné zrkadlá, karosárske diely ...) od kuriéra, prosíme skontrolujte si tovar priamo na pošte, alebo v prítomnosti poštového kuriéra pre prípadné poškodenie prepravnou spoločnosťou. V prípade, že tovar bude poškodený kontaktujte v prvom kroku poštu, alebo poštového kuriéra aby sme predišli komplikáciám pri reklamácií.
 
8.    Ceny tovaru
Ceny sú stanovené podľa aktuálneho cenníku tovaru v dobe objednávky. Všetky ceny sú uvedené s DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. V prípade uvedenia chybnej ceny tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu a jeho následnom objednaní kupujúcim, bude zákazník okamžite po zistení tejto skutočnosti predávajúcim upovedomený. V takomto prípade môže zákazník, rovnako ako predávajúci od kúpnej zmluvy odstúpiť.
 
9.    Záruka
Na tovar v našom internetovom obchode zakúpený sa vzťahuje zákonná záruka. Zákonná doba záruky je 24 mesiacov a začína dňom doručenia tovaru. Poškodenie spôsobené prirodzeným opotrebovaním, nesprávnym používaním alebo nedostatočnou údržbou je zo záruky vylúčené. Záruka sa tiež nevzťahuje na poškodenia a zničenie vyplývajúce z nesprávneho používania alebo nesprávnej inštalácie, nedodržanie návodu na použitie, alebo hrubé zaobchádzanie. Záruka je neplatná ak zákazník alebo iná osoba tovar opravuje bez toho, aby bola na túto činnosť autorizovaná a výsledkom tejto snahy je poškodenie tovaru. Pre uplatnenie záruky musíte vrátiť tovar nepoškodený, výmena tovaru za tovar vyššej kvality je možná iba v odôvodnených prípadoch.
 
10.  Ochrana osobných údajov
 
Na náš internetový obchod realizovaný medzi predávajúcim a spotrebiteľom sa vzťahujú všeobecne záväzné predpisy Slovenskej republiky, a ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, zákon č.223/2001 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.