Hlavná stránka Príplatky a vratné preddavky

Príplatky a vratné preddavky

Pravidlá vrátenia vratných dielov (príplatky)

Po odoslaní starého dielu k ekologickej likvidácii ho odovzdávame výrobcovi, ktorý podľa nižšie uvedených kritérií overí, či je vhodný na ďalšie použitie. Do balenia je potrebné priložiť kópiu faktúry a protokol o vrátení kaucie, ktorý je potrebné vyplniť. Po schválení starého dielu vraciame vratnú zálohu (príplatok) na Váš účet.
Prosíme o dôkladné zoznámenie s pravidlami, aby nedochádzalo k problémom pri vrátení tovaru!

Podmienky vrátenia vratných dielov (príplatky)

Hnacie hriadele (poloosi):
- poloos bude dodaná v originálnom obale, v ktorom prišiel diel nový,
- poloos je kompletný so všetkými časťami a nesmie byť vyhnutá,
- poloos nie je nadmerne skorodovaná,
- poloos je dodaná s homokinetickými kĺbmi,
- poloos nie je zlomená,
- žiadne poškodenia homokinetického kĺbu a závitu,
- nie je prasknutý košík a tiež žiadne stopy zadretiu alebo prehriatiu na vnútorných a vonkajších hranách.

Prevodovky riadenia:
- používaná prevodovka riadenia musí byť dodaná v originálnom obale, v ktorom prišiel diel nový,
- vrátená prevodka riadenia musí byť kompletná a musí obsahovať gumové manžety, tlakové potrubie a riadiace tyče (ak sú dodané v novom diele)
- prevodovka riadenia nie je nadmerne skorodovaná,
- bez mechanických poškodení, prevodovka nie je vyhnutá, lišta chodí bez blokovania, neboli poškodené úchytné časti,
- tyče (tyč) riadenia nemajú poškodené závity, nie sú vyhnuté alebo zlomené,
- prevodovka nemá poškodené alebo chýbajúce hydraulické potrubia,
- bez poškodenia na vstupnej hriadeli alebo tisíc hranu.

Čerpadlá posilňovača riadenia:
- použité čerpadlo posilňovača musí byť dodané v originálnom obale, v ktorom prišiel diel nový
- vrátené čerpadlo musí byť kompletné, tak ako je zobrazené v katalógu
- bez mechanických poškodení,
- nie sú poškodené závity,
- dbajte aby čerpadlo nebolo dodané s poškodenou remenicou a hriadeľom,
- vrátené čerpadlo je presne rovnakého typu ako zakúpené.

Alternátory a štartéry:
- nutné dodať v originálnom balení, v ktorom prišiel diel nový
- bez mechanického poškodenia,
- nie sú poškodené závity ani zalomené skrutky,
- skelet nesmie byť príliš skorodovaný a poškodený.


Fľaše pre chladiace médium klimatizácie:
- vratné fľaše sú prijaté na základe dodaného protokolu regenerácie,
- k vráteniu sú určené len fľaše s objemom 12 kg, trvalo označené jednoznačne identifikáciou vlastníka

Prázdne fľaše sú podrobené analýze, počas ktorej sa kontroluje:
- či ventil nie je poškodený alebo nekompletný
- či závitové hrdlo pripojenia nie je poškodené
- či fľaša nemá žiadne mechanické poškodenie (vyhnutie, prasknutie, rez atď.)
- či má fľaša originálnu nálepku

Brzdové strmene:
- brzdový strmeň musí byť dodaný v originálnom obale, v ktorom prišiel diel nový,
- vrátený strmeň musí byť kompletný, tak ako je zobrazený v katalógu,
- strmeň nesmie byť mechanicky poškodený a nesmie niesť veľké znaky korózie,
- nemá poškodené a nadmerne opotrebované vedenie strmeňa a úchytné časti,
- nie sú poškodené závity, odvzdušňovacie skrutky, držiaky lanovodov.
- vrátený strmeň je presne rovnakého typu ako zakúpený.