O nás
Naša firma je na slovenskom trhu od roku 2009. Je to pomerne krátky čas, ale napriek tomu sme si vybudovali svoje meno. Dovolíme si tvrdiť, že sme zastúpili jedno z popredných miest medzi maloobchodníkmi v našom okrese. Bola to, a stále je ťažká cesta preverovaná silnou konkurenciou.  Udržať sa na rebríčku prosperujúcich obchodníkov stojí nesmierne veľa úsilia. Snažíme sa našim zákazníkom vychádzať v ústrety a plniť ich požiadavky k spokojnosti oboch strán. Ponúkame náhradné diely rôznych značiek, ale i originálne diely. Táto skutočnosť nám umožňuje nájsť tú najlepšiu a najvýhodnejšiu alternatívu, a tak vyhovieť zákazníkom a ich potrebám. Rôznorodosť našich dodávateľov nám umožňuje variabilitu cenovej ponuky. Pre maximálnu spokojnosť a komfort našich zákazníkov, poskytujeme servis a výmenu u nás zakúpených náhradných dielov a oleja. Náš úspech môžu potvrdiť nie len tunajší zákazníci, ale aj zákazníci z rôznych kútov Slovenska, ktorým sme objednaný tovar doručili. 

Zaručujeme bezpečnosť a dôveryhodnosť na našom e-shope . Všetky informácie, ktoré zadáte do našich formulárov, budú použité predovšetkým pre našu potrebu a nikdy nebudú poskytnuté tretím osobám. Tieto informácie nám slúžia výhradne na bezproblémový priebeh vybavenia Vašej objednávky.

Chránená dielňa resp. chránené pracovisko                                                                                                                          
 
Sme chránená dielňa od roku 2009 a ponukou našich služieb sa snažíme byť výhodným partnerom spoločností, ktoré zadaním zákazky našej chránenej dielni ušetria značné množstvo finančných prostriedkov. Spokojnosť našich klientov napĺňame komplexnosťou portfólia služieb, ktoré ponúkame.
- môže byť prevádzkované právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá zamestnáva najmenej 50% osôb so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 Zákona o zamestnanosti č.139/2008. Chránenou dielňou môže byť aj pracovisko, na ktorom sa takýto občania zaškoľujú alebo pripravujú na prácu, pričom pracovné podmienky a samozrejme aj pracovný výkon je prispôsobený ich zdravotnému stavu podľa § 9 ods. 1. Chránená dielňa umožňuje zamestnať sa občanom, ktorí sa iba ťažko uplatňujú na voľnom trhu práce, resp. nie sú schopní nájsť si zamestnanie z dôvodu zdravotného postihnutia. Chránené pracovisko môže byť zriadené za určitých podmienok aj v domácnosti osoby so zdravotným postihnutím. Chráneným pracoviskom môže byť aj zriadenie jednotlivého pracovného miesta, ktoré zamestnávateľ vytvoril a prispôsobil zdravotnému stavu občana. Chránená dielňa a chránené pracovisko sú určené predovšetkým na pracovné uplatnenie občanov so zdravotným postihnutím, ktorým zamestnávateľ nemôže žiadnym spôsobom poskytnúť vhodné zamestnanie na iných pracoviskách. Štatút chránenej dielne priznáva úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na základe posudku orgánu na ochranu zdravia, toto postavenie je priznané na dobu neurčitú. V našej chránenej dielni v súčasnosti zamestnávame 3 ľudí so zdravotným postihnutím.
Náhradné plnenie 
Každý zamestnávateľ, resp. každá spoločnosť, ktorá má v pracovnom pomere viac ako 20 pracovníkov je podľa Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti povinný(á) zamestnávať občanov so zdravotným postihnutím v pomere 1:20, čiže na každých 20 zamestnancov má byť zamestnaný aj jeden pracovník so zdravotným postihnutím (v percentách je to 3,2% zdravotne postihnutých občanov z celkového počtu zamestnancov, ktorý predstavuje priemerný evidenčný počet zamestnancov za kalendárny rok).

Ak zamestnávateľ nezamestnáva povinný podiel počtu občanov so zdravotným postihnutím je povinný najneskôr do 31.3. nasledujúceho kalendárneho roka zaplatiť odvody štátu za každého občana, ktorý mu chýba do povinného podielu, odvod vo výške 0,9 - násobku celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka. (Celková cena práce za rok 2011 bola vyčíslená na 1005,888 €, čiže odvod vo výške 0,9 - násobku predstavuje sumu 905 €).

V prípade, že zamestnávateľ z rôznych dôvodov nemôže zamestnať zdravotne postihnutého občana a chcete sa vyhnúť pokute, zákon (č. 139/2008 Z. z. o Službách zamestnanosti týkajúcich sa povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím) umožňuje plniť túto povinnosť náhradným plnením t. j. zadaním zákazky chránenej dielni vo výške 0,8-násobku celkovej ceny práce (pre rok 2011 táto suma predstavuje čiastku 804 € za každého chýbajúceho zamestnanca so zdravotným postihnutím). Samotné náhradné plnenie je o 101 € výhodnejšie za každého ZŤP zamestnanca ako platiť odvod štátu.

Nespornou výhodou takejto možnosti je použitie prostriedkov na konkrétne účely t. j. služby resp. tovary, ktoré potrebujete a zároveň svojim rozhodnutím podporíte zamestnávanie ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa v dnešnej situácii iba ťažko uplatňujú na otvorenom trhu práce. 
V prípade, že potrebujete ušetriť svoje finančné prostriedky, všetky naše ponúkané služby môžete využiť v rámci náhradného plnenia. 
Na záver ďakujeme našim zákazníkom za prejavenú dôveru. Vaša spokojnosť nás ženie k nášmu neustálemu zlepšovaniu sa a rastu.   

Výročná správa za rok 2021