Hlavná stránka Blog Servis Montáž spojkovej sady Valeo 826339

Montáž spojkovej sady Valeo 826339

2021
|
Kategória Servis

Montáž spojkovej sady 826339

V spolupráci s firmou Valeo Vám prinášame rady, ako postupovať pri montáži spojkovej sady Valeo 826339. Túto spojkovú sadu možno použiť pre motory VAG Group 1,4 16V (Cordoba IV, Fabia II, Octavia IV, Polo VIII, ...).
Poskytnuté technické informácie sú určené pre odbornú verejnosť. Používanie nasledovného obsahu znamená dobré znalosti a skúsenosti v tejto oblasti.


UPOZORNENIE

MANIPULÁCIA S LAMELOU

Spojková lamela je nevyhnutnou súčasťou spojkovej sady. Musí sa s ňou narábať obzvlášť opatrne.
Aby ste zabránili akejkoľvek kontaminácii mastnotou, noste čisté rukavice a zabráňte kontaktu s okolím.
Súčasťou spojkovej lamely je komplexný tlmiaci systém, ktorý je veľmi citlivý na nárazy a znečistenie (mastnota, olej). Nadmerné množstvo tuku nanášaného na drážky náboja sa bude distribuovať pomocou odstredivých síl a mohlo by dôjsť k poškodeniu funkčnosti systému. Pri mazaní buďte veľmi opatrní.
Správna pozícia kotúča je vyznačená na jednej zo strán.


MANIPULÁCIA S KRYTOM SPOJKY

Najkrehkejšou časťou krytu spojky je membránová pružina. Nevystavujte ju tlaku alebo nárazom.
Inštalačné pokyny


PO DEMONTÁŽI PREVODOVKY Z MOTORA

 1. Skontrolujte tesnenie kľukového hriadeľa motora: Skontrolujte, či nepreniká olej, ktorý by kontaminoval zotrvačník. V prípade zistenia úniku oleja po odstránení zotrvačníka vymeňte tesnenie kľukového hriadeľa.
 2. Skontrolujte drážky vstupného hriadeľa prevodovky, či nie sú poškodené alebo nadmerne opotrebované po celej dĺžke drážky.
 3. Skontrolujte upevňovacie skrutky zotrvačníka.
 4. Skontrolujte treciu plochu zotrvačníka. Ak sú trhliny a / alebo nadmerné opotrebenie trecej plochy resp. ak je na ňom modrá farba v dôsledku zahrievania, vymeňte zotrvačník.
 5. Skontrolujte tesnenie vstupného hriadeľa prevodovky: Skontrolujte, či z prevodovky nevyteká olej. V prípade prítomnosti oleja opravte prevodovku a vymeňte tesnenie vstupného hriadeľa.
 6. Skontrolujte systém vypínania spojky
 7. Skontrolujte povrch vodiaceho púzdra - stopy nadmerného opotrebenia.
 8. Skontrolujte vypínaciu vidlicu spojky - nadmerné opotrebovanie v mieste upevnenia.
 9. Skontrolujte, či sa tlačná tyčka na valci môže po zasunutí hladko posúvať a či z nej neuniká olej.


PRIPRAVTE SPOJKU NA MONTÁŽ

 1. Naneste malé množstvo maziva do drážok náboja na približne 5 mm od konca náboja
 2. Naneste malé množstvo maziva do vypínacieho ložiska (vnútorný priemer a kontaktná plocha s osou vidlice), vo vodiacom púzdre a vo vidlici otočného čapu.
 3. Umiestnite spojkovú lamelu na zotrvačník pomocou vystreďovacieho prípravku.
 4. Upevnite kryt zostavy tak, že ho vycentrujete pomocou čapov, a utiahnite 3 skrutky v uhle 120 ° a skontrolujte, či je spojková lamela stabilná a dobre vystredená pomocou vystreďovacieho prípravku.
 5. Použite originálne skrutky (M7).


UPEVNENIE SPOJKY

 1. Utiahnite opatrne každú skrutku pri dodržaní hviezdicovej sekvencie uťahovania: skrutka každých 120 °, aby ste zabránili použitiu nadmerného krútiaceho momentu na každú z nich. Časti tlmiaceho systému sa musia pohybovať čo najrovnomernejšie.
  a.    Opakujte celú sekvenciu približne 3-krát.
 2. Dokončite upevnenie použitím krútiaceho momentu 20 Nm vždy podľa hviezdicovej sekvencie uťahovania.
   

ZMONTOVANIE PREVODOVKY

 1. Skontrolujte, či existujú vodiace kolíky a či nie sú poškodené.
 2. Umiestnite prevodovku súosovo s kľukovým hriadeľom motora, pričom prevodovku podložte príslušnými nástrojmi.
 3. Vložte vstupný hriadeľ prevodovky do drážky náboja spojkovej lamely.
 4. Dajte pozor, aby bol vstupný hriadeľ zavedený bez nárazov. Ak je to potrebné, otočte kľukovým hriadeľom, aby ste uľahčili uloženie vstupného hriadeľa.
 5. Dbajte na to, aby hmotnosť prevodovky nebola počas montáže nesená hnanou doskou spojky.
 6. Skontrolujte, či je prevodovka v úplnom kontakte s blokom motora a či sú správne umiestnené vodiace kolíky.
 7. Nakoniec pripevnite prevodovku k bloku motora a dotiahnite skrutky príslušným krútiacim momentom.


PO MONTÁŽI

KONTROLA FUNKČNOSTI

 1. Aby ste zabránili nadmernému predpätiu spojky, plynule stlačte spojkový pedál rukou (jedným alebo dvoma prstami), aby ste zmerali vôľu 10 až 15 mm. V prípade samonastavovacieho systému ovládania skontrolujte jeho opotrebenie a prípadne ho vymeňte.
 2. Skontrolujte funkcie spojky
a.    Odpojte a znova zapnite spojku v priebehu preraďovania každého prevodového stupňa (vrátane spiatočky).
b.    Pri zapínaní a vypínaní skontrolujte, či nie je počuť neobvyklý hluk.
c.    Pri neutrálnych otáčkach do 5 000 ot./min. kontrolujte, či nedochádza k nadmerným vibráciám alebo hlukom.
d.    Skontrolujte, či v jazdných podmienkach nenastáva neobvyklé kĺzanie spojky.

Článok pripravený z materiálov firmy Valeo. https://www.valeoservice.co.uk