Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Predávajúci sa zaväzuje že, získané osobné údaje poskytnuté kupujúcim pri vyplnení objednávky, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho. Predávajúci tieto informácie nikdy neposkytne tretím osobám, ani iným subjektom.

 

Zákazník poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a potvrdzuje, že bol oboznámený so všetkými potrebnými informáciami podľa § 10 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov podľa zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len ,,zákon“) a bol poučený o právach podľa § 20 až 22 zákona.

Zákazník akceptuje, že uvedením svojho telefónneho čísla na internetovej stránke www.autodielyomega.sk súhlasí s prijímaním SMS správ a hovorov od firmy Autodiely Omega.